O czapkę
niech Cię głowa
nie boli.

100% wełny merynosa.

W wersji całorocznej oraz zimowej.

Owce merynosowe – ilustracja z roku 1830.